Rabu, 16 Januari 2013

CONTOH SUSUNAN ACARA WALIMATUL 'URUSY BAHASA JAWA

CONTOH SUSUNAN ACARA WALIMATUL 'URUSY BAHASA JAWA

 السلام علىكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد الله رب العالمىن والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلىن سيدنومولانا محمد وعلى اله صحابة اجمعين امابعد


Hadrotal mukaromin dumateng bapak alim ulama' ingkang tuhu dahat kawulo bekteni
Poro pini sepuh aji sepuh ingkang tuhu pono ing pawawas ingkang minuliyo
Dumateng shohibul bait ingkang kinormatan
Sumrambahipun dumateng poro rawuj kakong sumawono putri ingkang minuliyo

Langkung rumiyen keparengo kulo nderek wingking panjenengan sami,angaturaken puji syukur wonten ngerso dalem ALLAH SWT,ingkang munopo,wonten saat meniko kito sami,saget nderek-nderek mangayubagyo daupipun pengaten kekaleh inggih meniko......................bin...............saking..................pikantok..................binti..................saking................

Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk wonten dalem junjungan kito nabi agung MUHAMMAD SAW,kanti pangajab mugi-mugi kito pikanthok syafaat ipun wonten dinten qiamat AMIN.

poro rawoh ingkang tuhu dahat kinurmatan.
Wonten ing ngriki  kawulo minongko juru paniti adicoro,keparengo kawulo waosaken rinakit ipun adicoro walimatul 'urusy ingkang bade lumampah saat meniko.

Minongko adicoro 1 inggih meniko pembuko,kalajengaken adicoro ongko 2 waosan ayat-ayat suci AL-QUR'AN,minongko adicoro ongko 3 dawuh pasrah saking sesulih keluargo penganten kakong,dumawah adicoro ongko 4 dawuh pinampi saking sesulih keluargo penganten setri.

Wondene adicoro ongko 5 mauidloh hasanah ingkang bade kedawuhaken dining Al mukarom KH..........
Ingkang ongko 6 adicoro pamungkas inggih meniko dipun tutup kanti Doa.

Mekaten menggah rinakit ipun adicoro ingkang bade lumampah wonten pawiwahan meniko.
 -minongko adicoro ingkang ongko 1 inggih meniko pambuko,Sumonggo kito bikak sareng kanthi waosan
 ام الكتاب   ing pangajab mugi adicoro saget lumampah kanthi rancak.
 .........على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحه
 -dungkap adicoro ingkang ongko 2 waosan ayat-ayat suci AL-QUR'AN ,dumateng ingkang nampi
   kajibahankaaturaken...
..............صدق الله العظيم وبارك لنا ولكم بقراءة القران العظيم poro rawuh mekaten menggah ipun waosan
   ayat-ayat-ayat suci AL-QUR'AN mugio nambahi barokah wonten pawiwahan meniko.
-Dumawah adicoro ingkang ongko 3 dawuh pasrah saking sesulih keluargo penganten kakung,dumateng
  ingkang nampi kajibahan kaaturaken.
  Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken agunging panuwun.
-Kalajengaken adicoro ongko 4 dawuh pinampi saking sesulih keluargo penganten setri.
  Ingkang nampi kajibahan kaaturaken..
  Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken agunging panuwun.

Hadirin wal hadirot ingkang tuhu kinormatan,dumawah adicoro ingkang ongko 5 mauidloh hasanah ingkang bade dipun sarirani panjenenganipun KH............dumateng panjenenganipun kawulo aturaken.
-Dumateng panjenenganipun kawulo aturaken matur agunging panuwun.

Dumateng adicoro pamungkas inggih meniko doa ingkang bade kapimpin dening panjenenganipun KH.............sak derenge doa,kasuwun temanten sarimbit dipun dere'aken dateng pintu ngajeng /regol kagem persiapan hormat kunduripun sagunging poro tamu.

Saking kawulo minangkani juru paniti adicoro menawi wonten sumo kawis kirang ndadosaken renaning penggalih,kawulo mawantu-wantu lumunturing samudro pangarsami.
                                                         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 Dumateng panjenenganipun  KH.......................kaaturaken

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar